Poniedziałek III tygodnia Okresu Wielkanocnego

Dz 6,8-15.

Ps 119(118),23-24.26-27.29-30.

J 6,22-29.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna