Czwartek XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

1_Tm 4,12-16.

Ps 111(110),7-8.9.10.

Lc 7,36-50.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna