Trzydziesta Niedziela zwykła

Jr 31,7-9.

Ps 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6.

He 5,1-6.

Mc 10,46-52.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna